JAK ODRÓŻNIĆ NÓŻ TOKARSKI PRAWY OD LEWEGO?

Noże tokarskie
Podstawa😉 pewnie to wiecie, ale może komuś się przyda.
W CELU PRAWIDŁOWEGO USTALENIA NAZWY NOŻA STOSUJE SIĘ ZASADĘ OBSERWACJI NOŻA Z PRZYŁOŻONĄ DŁONIĄ. GDY GŁÓWNA KRAWĘDŹ SKRAWAJĄCA NOŻA ZNAJDUJE SIĘ PO STRONIE KCIUKA PRAWEJ DŁONI, NARZĘDZIE TAKIE JEST NAZYWANE NARZEDZIEM PRAWYM, GDY KRAWĘDŹ WYSTĘPUJE OD STRONY KCIUKA LEWEJ DŁONI WÓWCZAS MOWIMY, ŻE JEST TO NÓŻ LEWY.
Prawidłowe zdefiniowanie noża ma znaczenie przy doborze kierunku obrotów wrzeciona, i tak odpowiednio dla prawych narzędzi ustalamy prawe obroty kodem M3 ( ang. forward spindle ) a dla lewego narzędzia ustalamy lewe obroty M4 ( ang. reverse spindle )
👉Szczegółowo poznajemy sobie narzędzia podczas pierwszego dnia naszego kursu operator-programista CNC. Omawiamy sobie rodzaje narzędzi dzieląc je na grupy w zależności od rodzaju obróbki, poznajemy ich zastosowanie jak i parametry skrawania:
👉prędkość skrawania
👉głębokość warstwy skrawania
👉posuw
prawidłowo dobrane parametry są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasz finalny produkt jak i samo narzędzie.
Oczywiście ucząc się o narzędziach poznajemy tylko ich angielske nazwy (na naszych kursach staramy się używamy jak najwięcej to możliwe terminologii branżowej w języku angielskim, co oczywiście ma zaletę w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej).
W pierwszym dniu również omawiamy przyrządy pomiarowe, ich rodzaje oraz sposoby kalibracji rodzaje płytek skrawających oraz podstawy działania maszyny.
Kolejne dni to już nauka programowania, oczywiście od podstaw😉.
Masz pytania?
dzwoń. 07999226627
pisz contact@msigma.co.uk