G4 Dwell (postój czasowy )

👉Postój czasowy ( ang. Dwell) to chwilowe wstrzymanie wykonywania (czytania) kolejnych bloków programu (np. kolejnych ruchów narzędzia) przy jednoczesnym zachowaniu aktualnego stanu obrabiarki ( tzn. wrzeciono wciąż pozostaje w ruchu, chłodziwo wciąż jest podawane ).
Funkcję G4 należy programować w oddzielnym bloku i działa tylko w bloku w którym została zaprogramowana
Jest wiele sytuacji w których możemy użyć funkcji G4 w programowaniu. Jako prosty przykład aby zrozumieć działanie postoju czasowego jest moment odcięcia detalu w tokarce CNC. Narzędziem do obcinania zjeżdżamy ruchem G1 do X0 , w kolejnym bloku wpisujemy G4 U1.5 (postój czasowy 1.5 sekundy , detal spokojnie odpada 😎) a następnie bez przeszkód odjeżdżamy narzędziem w bezpieczne miejsce🙂. Dwell jest również przydatny przy toczeniu rowków czy wierceniu.
Możemy również spotkać sposób zapisywania G4 Dwell-u literami nie tylko U ale i X,P a nawet F i S.