Cykl stały G72 – na czym polega.

Dziś wpis dotyczący kodu G72, jest to cykl który może się przydać wielu z Was. Jest mniej popularny od kodu G71 ale również ciekawy. Wyjaśnimy więc na czym polega cykl stały do toczenia G72.
Pisząc prostym językiem, funkcja ta jest używana podczas obróbki zgrubnej, czyli w celu pozbycia się przez narzędzie zbędnej ilości materiału i nadania wstępnego kształtu obrabianemu materiałowi.
W odróżnieniu od kodu G71 który powoduje pozbywanie się materiału po osi „Z” ( od prawej do lewej ) kod G72 sprawia iż narzędzie pozbywa się materiału po osi „X” ( z góry na dół , tak jak to robimy podczas wyrównywania powierzchni czołowej ( ang. face). Polega na opisaniu konturu detalu jaki chcemy zrobić, tylko że w kodzie G72 opisujemy kontur od lewej do prawej ( w G71 od prawej do lewej)
🎓Aby dobrać odpowiednie parametry musimy najpierw poznać kod G72🎓
a wygląda on tak:
👉 G72 W… R…
👉 G72 P7 Q8 U… W… F…
👉N7 G0 Z- … ( Z- od którego zaczynamy opis)
👉N8 G1X..Z.. ( ostatni punkt konturu )
👉„W” w pierwszym bloku cyklu – Głębokość warstwy skrawania inaczej grubość wióra. Wartością wpisaną przy literze W np. 1 informujemy maszynę aby skrawała materiał warstwami po 1 mm.
( ang. cutting depth )
👉„R” – Wartość wycofania. Wpisując przy literze R np. 1 informujemy maszynę aby po każdorazowym wykonaniu cięcia narzędzie
odsunęło się od materiału o 1 mm.
( ang. retract )
👉„P” – Numer bloku początkowego. Przy literze P stawiamy numer bloku w którym opisaliśmy pierwszy punkt konturu, jeżeli
pierwszy blok jaki znajduje się poniżej cyklu G72 ma numer np.7 to przy P wpisujemy 7.
( first block of cycle )
👉„Q” – Numer bloku końcowego. Jeżeli
blok w którym opisaliśmy współrzędne ostatniego punktu naszego konturu ma numer np.8 to w cyklu przy literze Q wpisujemy 8.
( last block of cycle )
👉„U” w drugim bloku cyklu – Naddatek w osi „X”. Narzędzie nie wytnie naszego detalu do finalnych wymiarów tylko pozostawi naddatek dla narzędzia wykańczającego. Jeżeli postawimy przy literze U np. 0.25mm to każdy wymiar po osi „X” będzie większy o 0.25mm
( ang. finishing allowance in „X” )
👉„W” – Naddatek w osi „Z”. Narzędzie nie wytnie naszego detalu do finalnych wymiarów tylko pozostawi naddatek dla narzędzia
wykańczającego. Tak więc sytuacja analogiczna jak wyżej tylko że w osi „Z”
( ang. finishing allowance in „Z” )
👉„F” – Posuw. Jednostką posuwu jest mm/obrót. Tak wiec wpisanie np. F0.2 spowoduje iż narzędzie będzie właśnie skrawać materiał z takim posuwem, czyli na „chłopski rozum” w takim tempie będzie się przesuwać i pozbywać materiału.
( ang. feed )